Marzysz o własnym ogrodzie?

Zrealizujemy go profesjonalnie!

Inwentaryzacja

Inwentaryzacja zieleni jest niezbędnym opracowaniem do dokumentacji pod nowe inwestycje budowlane oraz do prac związanych z waloryzacją. Inwentaryzacje zieleni są wykonywane również dla osób prywatnych, chcących usunąć drzewa z prywatnych posesji.

Przytulne Ogrody wykonuje kompleksowe inwentaryzacje zieleni i waloryzację zieleni w obrębie miasta Białystok, województwa podlaskiego jak i w całej Polsce. Podczas opracowania inwentaryzacji dendroflory wykonujemy projekt gospodarki drzewostanem.

Inwentaryzacja zieleni składa się z dwóch części:

Część opisowa:

Część graficzna:

Inwentaryzację zieleni opracowujemy w formie drukowanej (papierowej) oraz w formie elektronicznej (PDF, DWG).

Inwentaryzacja dendroflory w formie papierowej jest podstawowym załącznikiem do dokumentacji inwestycji budowlanej. Możliwość dostarczenia w paru kopiach.

Forma elektroniczna inwentaryzacji zieleni zapisana w formie nadającym się do edycji. Mapa lokalizacyjna na podkładzie z aktualnej mapy zasadniczej może służyć do dalszych celów projektowych. Tabele inwentaryzacyjne zapisane w arkuszach kalkulacyjnych.

Przeprowadzamy również Inwentaryzacje botaniczne poszukując zadrzewień i zakrzewień będących gatunkami chronionymi roślin.

Jako firma z kilkuletnim doświadczeniem możemy pochwalić się inwentaryzacją zieleni na potrzeby miasta Białystok:

oraz tereny poza obrębem miasta Białystok, np.:

a